Implantologie

Implantologie

Wanneer er een tandwortel verloren is gegaan, zijn er verschillende mogelijkheden om die te vervangen. Afhankelijk van uw wensen, uw budget en de specifieke tandheelkundige en medische situatie wordt de juiste behandeling gezocht. In sommige gevallen kan de plaatsing van een implantaat de oplossing zijn om uw mond weer mooi en gezond te maken.
Het plaatsen van implantaten kon tot voor kort in onze eigen praktijk door ervaringsdeskundige Bruno Collaert *.
Om praktische redenen gebeurt dit nu nog enkel in zijn eigen privépraktijk op verplaatsing.
Natuurlijk staan wij steeds open voor een positieve samenwerking met collega-implantologen wanneer de patiënt dit wenst.

De tanden op de implantaten worden geplaatst door tandartsen De Jonghe.

*Tandartsenpraktijk De Jonghe kan terugkijken op een langdurige samenwerking met Odont. Dr. Bruno Collaert, parodontoloog en implantoloog. Hij concentreert zich op parodontale problemen en implantaten in al zijn facetten (zoals sinuslifting, tandvleescorrectie, flapoperatie enz.) Meer informatie vindt u op zijn website: www.paro-implanto.be